Menu
 

Pravidlá hry Poker

Poker (čítaj pokr) je kartová hra pre 2 až 10 hráčov. Poker sa vyvinul v USA, kde v 20. storočí získal svoju konečnú podobu. Základný typ pokeru je draw poker, od ktorého je odvodená rada najrôznejších variánt. Dnes je najhranejšou variantou Texas Hold'em No Limit. Ak sa chcete naučiť hrať túto hru, alebo si len pripomenúť jej základné princípy, naštudujte si pravidlá Pocker.

Hrá sa s pokerovými či whistovými kartami (52 listov - kríže, káry, srdcia a piky). Cieľom hry je vybudovať jednu z mnohých herných kombinácií. Tie rozhodujú o strate alebo zisku. V hre však nerozhoduje len kvalita kombinácie listov, ktoré má hráč v ruke. Rozhoduje tiež taktika, tzv blufovanie, predstieraná sebaistota.

 

 

Vstupný bonus

Výherné kombinácie

 • High card – vysoká karta
 • One pair – jeden pár - pár
 • Two pairs – dva páry
 • Three of a kind- Set – trojica
 • Straight – postupka
 • Flush – päť kariet rovnakej farby - farba
 • Full house – trojica a dvojica
 • Poker – štvorica
 • Straight flush – čistá postupka (päť kariet v rade a v rovnakej farbe)
 • Royal Flush – kráľovská postupka (10, J, Q, K, A v jednej farbe)

Pravidlá

Dnes najobľúbenejšou variantou tejto hry je tzv. Texas hold'em. V tejto variante dostáva hráč do ruky dve karty a na stôl sa postupne vykladá päť spoločných kariet. Najskôr dvojica hráčov, ktorí sú v smere chodu hodinových ručičiek po rozdávajúcom (dealer), vloží tzv. malý a veľký vklad, ktorý je dohodnutý vopred. Potom rozdávajúci rozdá všetkým hráčom po dvoch kartách. Kto sa chce zúčastniť hry, musí dorovnať veľký vklad alebo ho zvýšiť. Po dokončení stávok rozdávajúci vyložia tri karty (flop). Hráči vsadia. Minimálna stávka je rovná veľkému vkladu. Po dokončení stávok vyloží rozdávajúci ďalšiu kartu (turn). Hráči opäť vsádzajú. Po dokončení stávok vyloží rozdávajúci poslednú kartu (river) a začne posledné kolo stávok. Najsilnejšia kombinácia piatich kariet zo siedmich vyhráva, pričom môže nastať aj tzv. "split pot", teda rozdelenie výhry medzi viacerých hráčov, ktorí majú zhodnú výhernú kombináciu. V ďalšom kole rozdáva ďalší hráč, ktorý je po smere hodinových ručičiek po momentálnom rozdávajúcom. V tejto variante pokeru nepoznáme kombináciu flush zo štyroch kariet, figúry, rohové sekvencie a sekvencie v skokoch.

Hra s piatimi kartami

Rozdáva sa po piatich kartách, zvyšok kariet sa odloží ako talón. Každý hráč sa po preštudovaní kariet rozhodne, či bude hrať alebo nie. Neúčasť v hre sa hlási slovom pass. Takýto hráč odloží karty viditeľne na stôl. Zostávajúci hráči vložia do banku základný vklad v dohodnutej výške. Potom bankár mení hráčom karty. Je možné vymeniť až tri karty, pričom za každú kartu sa do banku platí dohodnutý vklad.

Hráči počas hry buď vložený vklad držia, alebo pasujú. Môžu tiež ponuku zvýšiť tým, že oznámia ostatným hráčom o koľko. Bank vyhráva hráč, ktorý zostane ako posledný v hre. Ak viac hráčov drží svoje ponuky a už nezvyšujú bank, ukazujú svoje karty na stôl a porovnávajú hodnoty svojich listov. Pri rovnosti hodnôt jedného alebo dvoch párov rozhodujú o víťazovi karty, ktoré sú mimo spárované kombinácie.

Limity v pokeri

Limit (fixed limit)
Ak sa hrá poker s limitom, môžu hráči navýšiť (raise) stávku maximálne trikrát v priebehu jedného stávkového kola. Po treťom navýšení môžu zostávajúci hráči buď karty zložiť a v hre skončiť, alebo vyrovnať poslednú stávku (call). Stávky a zvyšovanie stávok sú vždy v sumách ekvivalentných výške povinných stávok (blinds). Napr. ak sú povinné stávky 1 a 2, potom maximálne zvýšenie je 2.
Ak už bol dosiahnutý maximálny počet stávok (3), potom je bank (pot) „zmrazený“. Až s novým stávkujúcim kolom je opäť povolené trikrát zvýšiť stávky.

Bez limitu (no limit)
V tomto type hier nie je žiaden limit. Každý hráč môže kedykoľvek staviť všetky svoje zostávajúce žetóny. Avšak minimálna stávka sa rovná výške spodného limitu hry (big blind).
Pokiaľ má hráč A 12 000 žetónov a vsadí všetko, hráč B si môže stále staviť, hoci mu zostáva iba 5 000 žetónov. Hráč A v tomto prípade dostane okamžite späť svojich 7 000 žetónov, ktoré stavil, pretože tieto žetóny zostali po pokrytí sumy 5 000 žetónov vsadených hráčom B.

Limit banku (pot limit)
Maximálna suma, ktorú môže hráč staviť, je rovná súčtu sumy peňazí v banku v danom okamihu a dvojnásobku spodného limitu hry (big blind). Príklad: prvý hráč je na ťahu a povinné stávky (blinds) sú 1 a 2, v banku sú 3 ďalšie žetóny. Ak chce urobiť maximálnu stávku, potom je to súčet sumy v banku (3) a dvojnásobku poslednej stávky (v tomto prípade spodný limit hry - big blind 2). Teda celková stávka sa rovná bank (3) + dvojnásobný big blind (4) = celkom (7).

Spôsoby hry

Cash game
V tomto spôsobe si hráč môže kúpiť chipy (hracie žetóny) podľa toho, koľko uzná za vhodné. Väčšinou tieto hry sú obmedzené maximom a minimom možnej kúpy chipov. v Cash hrách, každý chip znázorňuje reálne peniaze, a preto nie je potrebné čakať na víťaza, ale hráči ľubovoľne môžu do cash hry vstupovať, ale tiež hru opúšťať s tým že sú vyplatení podľa toho, koľko chipov práve vlastnia.

Sit & go (SnG)
V tomto spôsobe po zaplatení jednotného štartovného každý hráč získava stanovený počet chipov (herné žetóny), s ktorými môže v hre ďalej operovať. Hráči si zasadajú väčšinou k jednému stolu. SnG končí v momente kedy jeden hráč vlastní všetky chipy v hre. Existujú však aj varianty (napr.: Double or Nothing), kedy víťazí hneď niekoľko ľudí naraz a vyhrávajú rovnakú vopred danú čiastku bez ohľadu na to, koľko kto aktuálne vlastní žetónov. Umiestnenie hráčov je podľa toho, ako postupne vypadávali z hry, teda nemali už žiadne chipy. V SnG je špecifické, že je vždy vopred určené koľko bude platených miest či už prvý jeden, prvé tri alebo viac. Výhry prvého sú väčšinou okolo 3x-5x väčšie než bolo zaplatenie vstupu do SnG ak bol hraný na jednom stole.

Turnaje
Tento spôsob hry sa veľmi nelíši od Sit & Go. Po zaplatení vstupného poplatku do hry hráči dostávajú stanovený počet chipov a zasadajú k stolom. Hlavným rozdielom je, že turnaje sú hrávané na viacerých stoloch, teda sú hrané viacerými hráčmi a výhry na prvých pozíciách sú mnohonásobne vyššie než zaplatenie vstupu do turnaja.

Verzia pokeru

Schéma vývoje pokeru

Hráči pokeru si poker priebežne upravujú - existuje viac ako 1000 druhov pokerov. Najhranejší druh pokeru, Texas hold 'em, vznikol zo 7 Card Stud (skrátene 7CS), ten vznikol z 5 Card Stud a ten z 5 Card Draw pokeru.

Poker ako hra pravdepodobností

V balíčku je 52 kariet, 13 z každého druhu. Poznáme 2 alebo viac svojich kariet a karty spoločné. Možno dosiahnuť presné matematické kalkulácie vo všetkých situáciách na základe týchto 3 bodov:

 • našich kariet
 • odhad možnej skupiny kariet súpera (range)
 • spoločných kariet na stole

Máme teda v každom momente hry rôznu šancu na víťazstvo. Niekedy máme 100%, 80%, 50% ... alebo aj 0%. Cieľom je rozpoznať v akej situácii sa práve nachádzame. Ak je naša šanca väčšia ako 50% je pre nás vždy výhodné dostať čo možno najviac chipov do hry (ideálne skončiť v all-inu, ktorý hráč dorovná). Snažíme sa dostať z hráčov čo najviac peňazí. Ak sa budeme dlhodobo ocitať v týchto výhodných situáciách, dosiahneme profit.

Aj keď urobíme všetko správne nemusíme vyhrať. Preto je poker často označovaný ako hazardná hra. Musíme si však uvedomiť fakt, že nezáleží či v konkrétnom prípade vyhráme, či prehráme, ale či sme urobili dobré (percentuálne priaznivé) rozhodnutie, či zlé (percentuálne nepriaznivé) rozhodnutie. Výsledky teda nemôžeme posudzovať na základe malej vzorky hier, ale až po odohraní desiatok tisíc hier. Tento fenomén sa v pokeri (a v matematike) označuje ako variance.

Poker je hra neúplnej informácie. Podľa rôznych indícií však môžeme pomerne presne odhadnúť, ako si v hre stojíme. Do úvahy berieme súperovo predošlé správanie, výšku stávok, štruktúru stávkovania v jednotlivých kolách, veľkosť obnosu žetónov, fázy turnaja, fyzických prejavov súpera a podľa citu pre hru. Dobrí hráči dokážu s 90% úspešnosťou uhádnuť (vydedukovať) aké karty majú ich protihráči.

Najlepšie online poker herne, kde si môžeš poker zahrať.