Menu
 

Pravidlá hry Texas hold 'em

Texas hold 'em je variantou pokeru. Stala sa najhranejšou kartovou hrou nielen v kasínach Európy a Ameriky, ale aj v herniach na internete. Peňažné odmeny pre víťaza najväčších svetových turnajov ako je World Poker Tour alebo séria turnajov nazvaná World Series of Poker sa pohybujú v rádoch miliónov dolárov. Najväčšie internetové herne majú v každom okamihu viac než 20 000 pripojených hráčov. Poker sa tak stáva jedným z najrýchlejšie rastúcich herných priemyslov a Texas hold 'em k tomuto trendu prispieva výrazným dielom. Odhaduje sa, že v roku 2005 presiahol obrat pokerových herní na internete 50 miliárd USD.

Cieľom hry je získať čo najviac peňazí. Preštudujte si podrobné pravidlá Texas hold 'em a začnite vyhrávať.

 

 

Vstupný bonus

Pravidlá

Hrá sa pri stole, kde sedia dvaja alebo viac hráčov, teoretický maximálny počet hráčov by mohol byť až 23, zvyčajne však hrá pri stole maximálne 10 hráčov. V pokeri je dôležité miesto hráča označeného ako dealer (rozdávajúci). Toto miesto sa po každej hre posúva o jedného hráča po smere hodinových ručičiek. Zvyčajne je označené značkou "Dealer" a to aj v prípade, že rozdáva krupiér. V hre bez krupiéra rozdáva práve dealer. Pred začiatkom každej hry sa zamiešajú karty. Pred rozdaním posielajú do hry dvaja hráči povinné stávky. Takzvaný malý a veľký blind. Túto stávku musia urobiť ešte pred tým, ako sú im rozdané karty. Malý blind sedí naľavo od dealera (a ďalšie kolo sa stane dealerom). Veľký blind sedí naľavo od malého blindu a ďalšie kolo sa stane malým blind. Malý blind je zvyčajne polovica veľkého blindu.

V niektorých turnajoch v neskoršej fáze všetci hráči posielajú do hry pred rozdaním ešte ďalšiu povinnú stávku zvanú ante. Tá je zvyčajne desatinová v porovnaní s veľkým blind. Rozdiel medzi ante a blindmi spočíva v tom, že ak blindy chcú v prvom stávkovom kole vstúpiť do hry, považuje sa blind za súčasť ich vkladu v rámci prvého stávkového kola. Ante naproti tomu leží v banku a nie je súčasťou žiadnej budúcej stávky hráča.

Po povinných stávkach nasleduje rozdanie kariet. Každý hráč dostane dve karty, ktoré sú ostatným hráčom skryté. Po rozdaní kariet začína prvé stávkové kolo. Veľkosť stávky, ktorú hráč môže poslať, sa líši podľa varianty hry. V hrách s limitom je maximálne navýšenie v prvom a druhom stávkovom kole veľký blind a v ďalších kolách dva veľké blindy. V hrách typu pot limit môže stávka v každom okamihu byť maximálne do výšky žetónov, ktoré do tej doby ostatní hráči vložili do hry. Asi najpríťažlivejšou je varianta no limit, kde každý hráč v každom kole môže do hry staviť všetky žetóny, ktoré si do hry priniesol. V prvom stávkovom kole môže hráč buď dorovnať veľkú povinnú stávku, navýšiť povinnú stávku alebo položiť karty. Každé navýšenie musí byť v minimálnej výške veľkej povinnej stávky. Výnimku tvoria len situácie, keď hráč nemá dostatok žetónov pred sebou na dorovnanie stávky alebo navýšenie o veľký blind. V tejto situácii môže staviť všetky žetóny, ktoré má pred sebou, bez ohľadu na ich konkrétny počet. Aby sa hráč mohol partie zúčastniť, musia buď dorovnať najvyššiu doterajšiu stávku súpera pred ním, na začiatku teda veľký blind alebo, pokiaľ nemá dostatok žetónov, vsadiť do hry všetky zostávajúce žetóny. Vo variante limit možno stávku navýšiť maximálne trikrát a po prípadnom treťom navýšení už možno len dorovnať. Vo variante bez limitu nie je limit na počet možných navýšení. Hráč, ktorý sa chystá položiť v situácii, kedy po jeho položení zostanú v hre aspoň dvaja hráči nesmie ukázať svoje karty. Je to preto, aby ostatní nemohli spočítať svoje šance na výhru s využitím informácie o tom, aké karty chýbajú v balíčku. Hráč, ktorý položí karty kedykoľvek pred ukazovaním, sa už danej hry nezúčastní a o žetóny, ktoré do hry vsadil, bojujú zostávajúci hráči.

Ak v hre zostanú aspoň dvaja hráči, na stôl sa vyložia tri spoločné karty hlavou hore. Tieto karty sa označujú ako flop. Po ich vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje druhé kolo stávok. V tomto kole už neexistuje stávka, ktorú by bolo nutné zo začiatku dorovnávať a tak je možné nevsadiť a napriek tomu zostať v hre, ak nevloží niekto zo súperov. Toto aj všetky ďalšie stávkové kolá začína malý blind alebo prvý hráč v smere hodinových ručičiek od malého blindu, ktorý ešte zostal v hre a ostávajú mu ešte žetóny. Pravidlá stávkovania sú obdobné ako v prvom kole.

Ak zostanú v hre aspoň dvaja hráči nasleduje štvrtá spoločná karta na stole hlavou hore. To je turn. Po jej vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje tretie kolo stávok.

Ak zostanú v hre aspoň dvaja hráči nasleduje piata spoločná karta na stole hlavou hore. To je river. Po jej vyložení, v prípade, že aspoň dvaja hrajúci hráči majú pred sebou ešte nejaké žetóny, nasleduje posledné kolo stávok.

Pokiaľ po poslednom kole stávok ostávajú v hre aspoň dvaja hráči, nasleduje vyloženie kariet. Prvý ukazuje ten, kto naposledy vsadil, posledný môže ten, kto naposledy dorovnával. Ten, kto naposledy vsadil, ukáže svoju kombináciu. Hráč, ktorý je ďalej na rade, ukáže svoju kombináciu v prípade, že je silnejšia ako najsilnejšia ukázaná kombinácia alebo je silná dosť na to, aby mala šancu vyhrať časť banku. Ak jeho kombinácia nie je dosť silná, má hráč možnosť rozhodnúť sa, či svoje karty zobrazí alebo ich schová.

Hlavný bank vyhráva hráč s najsilnejšou kombináciou. Ak sa stalo, že v priebehu stávkovania dal nejaký hráč do hry všetky svoje žetóny a tento hráč vyhrá, dostane z banku iba do výšky dorovnania jeho žetónov ostatnými súpermi. Zvyšok banku si rozdelia ostatní podľa rovnakých pravidiel. Pokiaľ má kartová kombinácia niekoľkých hráčov rovnakú hodnotu, delí sa príslušný bank medzi nich. Ak to nejde rozdeliť rovným dielom, zvyšok po delení banku počtom hráčov v žetónoch získa výherca najbližšie dealerovi v proti smere hodinových ručičiek.

Hru možno hrať o žetóny, ktoré priamo zodpovedajú peniazom. Potom si hráč v akomkoľvek okamihu môže premeniť svoje žetóny na peniaze a odísť od stola. V prípade, že žetóny stratí môže ich naopak väčšinou dokúpiť.

Ďalšou variantou je turnajový poker. Hráč si kúpi za daný vklad žetóny. Turnaj sa hrá dovtedy, kým jeden hráč získa všetky žetóny súperov a stáva sa víťazom. Ostatní hráči musia svoje žetóny prehrať. V niektorých turnajoch môže hráč v priebehu prvej fázy hry dokupovať žetóny. Nikdy ale nemožno žetóny predať späť. Hráč musí buď z turnaja vypadnúť s nulovým počtom žetónov alebo turnaj vyhrať. Poradie hráčov v turnaji sa zostaví podľa opačného poradia vypadnutiu. Peniaze, ktoré všetci vložili na zápisnom do turnaja si rozdelia najlepší hráči.

Výherné kombinácie

Pri záverečnom ukázaní rozhoduje sila kartovej kombinácie. Každý hráč má k dispozícii dve súkromné ​​karty a päť spoločných, vyložených na stole. Z týchto siedmich kariet zostavuje najsilnejšiu možnú kombináciu piatich kariet. Najsilnejšia päťkartová kombinácia vyhráva.

Hodnota karty je určená číslom alebo písmenom na nej uvedeným. Najvyššou kartou je A eso, nasleduje K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Všetky farby kariet sú rovnocenné.

Výherné kombinácie od najvyššej po najnižšiu sú nasledovné:

 • Royal flush je čistá postupka z piatich kariet s esom na konci, ak máte túto kombináciu (napr. srdcové 10, J, Q, K, A), nikto vás nemôže prebiť. Ak sa kombinácia týchto piatich kariet objaví na stole, delí sa bank medzi všetkých hráčov, ktorí zostali v hre.
 • Straight flush je čistá postupka zakončená nižšiou kartou, ako A. V prípade, že viac hráčov má straight flush, víťaz je ten, kto má túto postupku zakončenú vyššou kartou. V prípade zhody sa bank delí.
 • Poker je štvorica, tzn. štyri karty rovnakej hodnoty (napr. štyri šestky). V prípade, že má viac hráčov poker a v hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje o víťazovi hodnota pokeru (esový poráža kráľový). V prípade rovnakej hodnoty rozhoduje veľkosť piatej karty. V prípade zhody sa bank delí.
 • Full house je trojica a dvojica (napríklad tri sedmičky a dve desiatky). V prípade, že má viac hráčov fullhouse a v hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje hodnota trojice. V prípade zhody rozhoduje hodnota dvojice. V prípade zhody sa bank delí.
 • Flush je päť kariet ľubovoľnej hodnoty, ale rovnakej farby (napr. pikové eso, desiatka, osmička, sedmička a dvojka). Ak má viac hráčov flush a v hre nie je silnejšia kombinácia, rozhoduje najvyššia karta flushu, v prípade zhody druhá najvyššia, v prípade zhody tretia najvyššia, v prípade zhody druhá najnižšia, v prípade zhody najnižšia. V prípade rovnakej hodnoty všetkých kariet flushu, sa bank delí.
 • Straight je špinavá postupka (napr. krížová päťka, srdcová šestka, sedmička, srdcová osmička a kárová deviatka). Ak má straight viac hráčov a v hre nie je silnejšia kombinácia, víťaz je ten, kto má túto postupku zakončenú vyššou kartou. V prípade zhody sa bank delí. Eso môže fungovať ako karta najvyššia, ale aj ako karta najnižšia.
 • Trips je trojica (napr. traja králi). V prípade, že v hre nie je silnejšia kombinácia a viac hráčov má trojicu, rozhoduje hodnota trojice o víťazovi. V prípade zhody rozhoduje hodnota vyššia z dvoch doplňujúcich kariet, v prípade zhody nižšia z nich, v prípade zhody sa bank delí.
 • Two pair sú dve dvojice (napr. dve trojky a dve štvorky). V prípade, že v hre nie je silnejšia kombinácia a viac hráčov má dve dvojice, rozhoduje hodnota vyššia z dvojíc o víťazovi. V prípade zhody rozhoduje hodnota nižšej dvojice. V prípade zhody rozhoduje piata karta a ak je aj tá rovnaká bank sa delí.
 • Pair je dvojica (napr. dve päťky). Pokiaľ nikto z hráčov nedrží lepšiu kombináciu ako dvojicu, rozhoduje jej hodnota o víťazovi. V prípade zhody rozhoduje najvyššia z troch doplňujúcich kariet, v prípade zhody druhá najvyššia, v prípade zhody najnižšia, v prípade zhody sa bank delí.
 • High card je vysoká karta. Pokiaľ nikto nemá lepšiu kombináciu, rozhoduje o víťazovi najvyššia z piatich kariet, v prípade zhody rozhoduje druhá najvyššia, v prípade zhody tretia najvyššia, v prípade zhody druhá najnižšia, v prípade zhody najnižšia, v prípade zhody sa bank delí.

Slovník

 • Call znamená dorovnať.
 • Raise znamená dorovnať a prihodiť.
 • Check znamená nevsádzať toto kolo, aby súper nezistil aké máte karty.
 • Bet znamená staviť po vyložení flope, turne a riveri.
 • All in znamená staviť všetko.
 • Fold znamená zahodiť karty

Herné stratégie

Hráči sa v priebehu hry snažia odhadnúť svoje šance na výhru s ohľadom na svoje karty, doteraz vyložené karty a stávky súperov. Pretože vo väčšine hier nedôjde k ukazovaniu kariet, je významné odhadnúť jednak svoje šance na výhru pri prípadnom ukazovaní, ale aj šancu, že ostatní súperi položia karty po stávke hráča.

V niektorých prípadoch vsádzajú hráči veľa žetónov s kombináciou, ktorá pri záverečnom ukazovaní nemá veľkú šancu vyhrať a predpokladajú, že ostatní hráči položia karty. Takému spôsobu hry sa hovorí blafovanie a jeho úspešnosť závisí v hrách no limit často na počte žetónov hráča a teda na tlaku, ktorý môže svojimi žetónmi vyvinúť na súpera.

V pokeri existuje veľa stratégií od agresívnych, kedy hráči často navyšujú stávky a nútia súpera k skladaniu až po pasívne, kedy hráči málo vsádzajú, často stávky iba dorovnávajú a spoliehajú sa na víťazstvo pri prípadnom ukazovaní.

Šport

Mnoho ľudí poker považuje za šport. Je to hra, v ktorej je možné zmerať sily s ostatnými a na vrcholovej úrovni ponúka odmeny dosahujúce zárobky špičkových futbalistov alebo golfistov. Je potrebné si uvedomiť, že rovnako ako vo futbale sa na samotný vrchol prepracuje naozaj len hŕstka tých najlepších hráčov.

Za najlepšieho hráča pokru na svete je zvyčajne považovaný Phil Ivey. Angažuje sa predovšetkým vo vysokolimitních hrách o peniaze. Napriek tomu dosiahol významné úspechy aj v turnajovom pokri. Jeho počet účastí na finálovom stole World Poker Tour sa blíži 10 a raz podnik tejto série dokonca vyhral. Aj keď je prirovnávaný k Tigerovi Woodsovi pokeru, sám o sebe tvrdí, že nikdy nedosiahne takej dominancie v pokeri ako to dokázal Tiger v golfe. V pokeri je totiž stále významný faktor náhody a tak aj ten najlepší hráč občas prehrá.

V Česku zatiaľ ešte len vzniká hráčska základňa a nemáme v súčasnosti vyložene pokerové talenty, ktoré by súťažili v najlepších svetových podnikoch. Prvým počinom v živom turnajovom pokeri v Česku, tak je Česká pokerová tour, ktorú prenáša program ČT4 šport. Ďalšiu novo vzniknutú odnož živého turnajového pokeru v SR je Slovenská Pokerová Liga, ktorá je viac otvorená širokej verejnosti a predovšetkým ponúka zaujímavú atmosféru bez rizika straty peňazí.

Hazard

Hazard prináša závažné spoločenské i civilizačné problémy. Jedným z nich je nedostatočná regulácia internetových herní. Tie sú často zakladané v daňových rajoch alebo krajinách s veľmi liberálnou legislatívou ako sú Kajmanské ostrovy alebo Gibraltár. V dôsledku toho dochádza k zdaňovaniu ziskov z internetového hrania často mimo krajiny hráčov. Štáty sa bránia hraniu na internete rôznymi metódami vrátane zablokovania transakcií na účty istých spoločností (USA) alebo zablokovanie konkrétnych stránok (Turecko). Ukazuje sa však, že tieto regulačné opatrenia sa často míňajú účinkom. Preto iné štáty (Veľká Británia) sú k internetovému hraniu liberálnejšie. Česká republika v súčasnosti udržiava "status quo" a postoj štátnych inštitúcií k tejto otázke nie je jasný.

Internetové herne registrované v EÚ využívajú európske právo a snažia sa zvyčajne s pomocou licencie z jednej z členských krajín podnikať inde. Takéto postupy sú napríklad v ČR len ticho tolerované ministerstvom financií. A na otázku, či je v SR stávkovanie na internete legálne sa líšia právne názory.

Cez právne problémy, rastie predovšetkým vďaka internetovým herniam počet hráčov pokeru i v ČR. Problémom zostáva, že v prípade, že spadnú do závislosti, zostávajú izolovaní a o ich problémoch nemusí dlho nikto vedieť. V prípade problémov so závislosťou na hre sa možno obrátiť napríklad na psychiatrickej liečebni Bohnice, kde je možné získať aj kontakty na svojpomocné skupiny anonymných hráčov.

Najlepšie online poker herne, kde si môžeš Texas Hold 'em zahrať.