Menu
 

Výherné stratégie - Štartovná kombinácia v Texas hold 'em pokeri

Hrať Texas holdem poker zdarma je ľahké. Osvojte si výhernú stratégiu, stávkujte taktické výšky súm a staňte sa majstrom pokeru Texas Hold'em.

Štartovná kombinácia v Texas hold'em pokeri spočíva vo dvojici kariet, ktorú dostane každý hráč na začiatku hry. Sú to tiež jediné karty hráčov, do ktorých ostatní hráči nevidia. Počas hry postupne na stôl prichádzajú ďalšie karty a hráči sa z týchto svojich dvoch kariet a kariet na stole snažia zložiť čo najlepšie päťkartovú kombináciu (podrobnejšie viď. Pravidlá). Už po rozdaní prvých dvoch kariet sa vsádza, a je tak dôležité silu týchto kariet odhadnúť. Rôzne štartovné kombinácie majú na začiatku pokerovej hry Texas hold'em rôznu pravdepodobnosť neskoršej výhry.

Princíp

Základy

Dvě esa – nejlepší startovní kombinace v Texas hold 'em. Keďže štandardný hrací balíček  obsahuje 52 kariet, je počet rôznych kombinácií dvoch kariet . Hodnota niektorých kombinácií je však úplne rovnocenná (napr. AK je rovnaké ako AK, podobne 72 je ekvivalentné 72). Počet kombinácií, ktorých sila nie je ekvivalentná je 169 (13 rôznych párov, dvojíc kariet s rovnakou farbou a rovnako tak 78 dvojíc kariet rôznej farby okrem párov). Existuje teda 169 rôznych pravdepodobností výhry na začiatku hry. Z týchto 169 kombinácií ich 25 má pri hre desiatich hráčov pravdepodobnosť väčšiu ako 1/7. Štartovné kombinácie sa niekedy rozdeľujú do troch druhov:

  • Páry, tzn. dve karty rovnakej hodnoty, napr. 1010. Pravdepodobnosť získania páru konkrétnej hodnoty je , akéhokoľvek páru potom 13/221 = 1/17. V priemere jedna zo sedemnástich kombinácií je teda pár.
  • Suited karty, tzn. karty s rovnakou farbou, napr. K6. Pravdepodobnosť konkrétnej kombinácie dvoch kariet jednej farby je , akejkoľvek dvojice rovnakej farby potom 156/663 = 4/17. V priemere teda štyri zo sedemnástich kombinácií.
  • Offsuit karty, tzn. nespárované karty, ktoré nie sú ani rovnakej farby, napr. A4. Pravdepodobnosť konkrétnej kombinácie dvoch takých kariet (napr. eso s nejakou štvorkou inej farby) je , akejkoľvek takejto dvojice potom (17-1-4)/17 = 12/17. V priemere teda dvanásť zo sedemnástich kombinácií.

 

Pri zápise je zvykom karty o rovnakej farbe značiť príponou s (suited). 45 by sa tak teda zapísalo ako 45s. Ak sa prípona s nepridá, automaticky sa rozumie, že karty nemajú rovnakú farbu. Niekedy sa pre zdôraznenie tohto faktu používa prípona o (offsuit). Napr. KQ by sa napísalo ako KQ, poprípade KQo. Páry sa zapisujú jednoducho JJ, QQ, 55 (u desiatok TT) atď.

Delenie do skupín

Významní pokeroví teoretici David Sklansky a Mason Malmuth vo svojej knihe Hold 'em Poker for Advanced Players zaradili každú štartovnú kombináciu do niekoľkých rôznych skupín. Kombinácie patriace do jednej skupiny potom môžu byť hrané rovnakým spôsobom. Silnejšie štartovné kombinácie sú označené nižším číslom. Kombinácie úplne bez čísla sú najslabšie. Všeobecne je sila skupín určovaná zvyčajne pre hru deviatich či desiatich hráčov.

Základná stratégia pred flopom

  A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2  
A 1 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 A
K 2 1 2 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 K
Q 3 4 1 3 4 5 7             Q
J 4 5 5 1 3 4 6 8           J
10 6 6 6 5 2 4 5 7           10
9 8 8 8 7 7 3 4 5 8         9
8       8 8 7 4 5 6 8       8
7             8 5 5 6 8     7
6               8 5 6 7     6
5                 8 6 6 7   5
4                   8 7 7 8 4
3                       7 8 3
2                         7 2
  A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2  

Pozn: Ak je dvojica kariet v rovnakej farbe, nájdite vyššiu z kariet najskôr v riadku (na ľavom okraji tabuľky) a k nej v stĺpci (na hornom okraji tabuľky) druhú kartu. Ak nie sú rovnakej farby, postupujte opačne. Napr. AK patrí do skupiny 1, zatiaľ čo AK do skupiny 2. Pokiaľ sa jedná o pár, oba postupy sú ekvivalentné.

Chenov vzorec

Americký matematik a pokerový hráč Bill Chen vyvinul vzorec, ktorým sa dá približne odhadnúť hodnota danej štartovnej kartovej kombinácie. Ten je vhodný pre ľudí, ktorí si nechcú pamätať z hlavy hodnoty z vyššie uvedenej tabuľky. Vzorec jednotlivým kartám prisudzuje bodové hodnoty, ku ktorým potom ešte pripočíta alebo odpočíta ďalšie body na základe toho, či sú karty v rovnakej farbe, ako sú od seba ďaleko (v zmysle koľko hodnôt je medzi nimi, keď sa karty zoradia vzostupne od dvojky až po eso) atď.

Ďalšie radenie

Phil Hellmuth: "How to Play Poker Like the Pros"

Skupina Kombinácia Kategórie
1 AA, KK, QQ, AKs, AK Najlepších 12 kombinácií
2 JJ, TT, 99  
3 88, 77, AQs, AQ  
4 AJs, ATs, A9s, A8s Najčastejšie hrané karty
5 A7s, A6s, A5s, A4s, A3s, A2s, KQs, KQ  
6 QJs, JTs, T9s, 98s, 87s, 76s, 65s Suited Connectors

Upravené skupiny Sklanskyho

Sklanskyho odhad skupín upravený na základe matematického rozboru.

Skupina Kombinácia
1 AA, KK, QQ, JJ, AKs
2 AK, AQs, AJs, KQs, TT
3 ATs, KJs, AQ, 99, QJs, KTs
4 88, QTs, A9s, AJ, JTs, KQ, A8s, AT
5 K9s, A7s, KJ, A5s, Q9s, T9s
6 77, J9s, A6s, QJ, A4s, KT
7 QT, A3s, K8s, JT, A2s, Q8s
8 T8s, K7s, 98s, 66, J8s
9 A9, K6s, K5s, A8

Štatistiky založené na reálnej hre

Štatistika založená na reálnej hre a im príslušná skutočná hodnota pri reálnych stávkach.

Skupina Kombinácia Hodnota
1 AA, KK, QQ, JJ, AKs 2.32 - 0.78
2 AQs, TT, AK, AJs, KQs, 99 0.59 - 0.38
3 ATs, AQ, KJs, 88, KTs, QJs 0.32 - 0.20
4 A9s, AJ, QTs, KQ, 77, JTs 0.19 - 0.15
5 A8s, K9s, AT, A5s, A7s 0.10 - 0.08
6 KJ, 66, T9s, A4s, Q9s 0.08 - 0.05
7 J9s, QJ, A6s, 55, A3s, K8s, KT 0.04 - 0.01
8 98s, T8s, K7s, A2s 0.00
9 87s, QT, Q8s, 44, A9, J8s, 76s, JT (-) 0.02 - 0.03

 

Prezývky pre štartové kombinácie

V pokerovom žargóne existuje pre rôzne štartovné kombinácie veľké množstvo rôznych prezývok. Dve esá (najlepšie štartovné kombinácie) sú nazývané napr. ako American Airlines (podľa ich komerčnej skratky AA) alebo pocket rockets (písmeno "A" pripomína raketu). Pre akékoľvek eso s kráľom (napr. AK) sa možno stretnúť s prezývkou Anna Kurnikovová, lebo sa hovorí, že oboje dobre vyzerá, ale zriedkavo vyhráva.

Najlepšie online poker herne, kde si môžeš Texas Hold 'em zahrať.