Menu
 

Pravidlá hry Blackjack

Blackjack, alebo tiež black jack je jedna z najobľúbenejších kartových hier prevádzkovaných v kasíne. Obľúbenosť tejto hry je daná predovšetkým tým, že nie je, ako väčšina hazardných hier, založená len na náhode ale umožňuje pomocou rôznych stratégií zvýšiť pravdepodobnosť výhry (predovšetkým metóda tzv. počítanie kariet, kedy sa hráč pokúša "zapamätať" ťahané karty, má veľkú publicitu). Blackjack sa hrá s tzv. žolíkovými kartami.

Predchodcom hry blackjack je francúzska kartová hra vingt-et-un ("dvadsaťjeden"), ktorá sa objavila vo francúzskych kasínach okolo roku 1700.

Varianta tejto hry je takmer totožná po stránke pravidiel (líši sa vlastne len v terminológii a spôsobe počítania), ale hraná s mariášovými kartami, sa v rôznych častiach Česka často hrala a hrá pod názvom dvadsaťjeden či oko berie.

 

 

Vstupní bonus
QueenVegas QueenVegas
 • 25 roztočení zdarma bez nutnosti presadení a 100% k vkladu až do 100 €
 • výplaty ten istý deň
 • veľké množstvo dodávateľov skvelých hier
 • skvelé bonusy
MegaCasino – online casino so skvelými bonusmi MegaCasino
 • 160 spinov zadarmo a 100% prvého vkladu až do výšky 1000 €
 • 160 zatočení zadarmo (kód: spins)

Rozdávanie kariet

Po umiestnení stávok (na tzv. boxy) začne krupiér rozdávať karty. Minimálna vsadená čiastka sa v rôznych kasínach líši a vždy je pri stole vyznačená. Krupiér rozdáva zo svojho pohľadu v smere hodinových ručičiek tak, že každému hráčovi a sebe dá jednu kartu a potom ešte každému hráčovi jednu. Všetky karty sa rozdávajú lícom nahor, takže všetci vidia ich hodnoty. Nikto okrem krupiéra sa nesmie kariet dotýkať.

Po tomto rozdaní kariet sa začne krupiér v rovnakom smere postupne pýtať hráčov, čo chcú so svojimi kartami vykonať a zároveň im nahlási súčet ich kariet. Hráč môže chcieť ďalšiu kartu, zostať stáť, hrať split alebo double. Krupiér podľa pokynov hráčov vykonáva všetky kroky až do doby, kým hráč nezostane stáť alebo nie je "trop". Akonáhle je hráč "trop", krupiér okamžite zoberie vsadenú stávku.

Po dokončení hry všetkých hráčov krupiér rozdá karty sebe a podľa výsledku vyplatí stávky alebo vezme prehrávajúce vklady.

Hra krupiéra

Krupiér na rozdiel od ostatných hráčov je voľbe ďalšieho postupu výrazne obmedzený. Má presne stanovené pravidlá ako hrať. Ak je súčet krupiéra do 16, musí vždy vziať ďalšiu kartu, ak je 17 a vyššie, nesmie brať ďalšiu kartu a musí zostať stáť.

Ak krupiér prekročí 21, prehral a vypláca všetky stávky, ktoré na stole zostali v pomere 1: 1.

Ak má krupiér black jack, prehrávajú svoju stávku všetci hráči s výnimkou tých, ktorí sami majú black jack - tí končia nerozhodne (stand off).

Hra hráča

Hráč, ktorý je na rade má pri hre nasledujúce možnosti:

 • Hit: Vziať od krupiéra ďalšiu kartu.
 • Stand: Zostať stáť, ukončiť hru. Znamená to, že si hráč už neodoberie žiadnu ďalšiu kartu
 • Double: Zdvojnásobiť vsadenú čiastku. V takom prípade dostane od krupiéra ešte jednu kartu a hra končí. Niekedy možno stávku zdvojnásobiť iba v okamihu, kedy má hráč iba jednu kartu.
 • Split: Rozdeliť hru. Je to spôsob zdvojnásobenia stávky. Split je možné aplikovať iba v prípade, že má hráč dve karty rovnakej hodnoty. Hra sa rozdelí tak, že s každou kartou sa hrá samostatná hra.
 • Poistenie: Je možné staviť stávku na to, že krupiér dosiahne black jack.

Hráč končí hru

 • tým, že zahlási "stand" a nechce už žiadnu ďalšiu kartu,
 • zdvojnásobením stávky, potom dostane od krupiéra ešte jednu kartu a hra končí,
 • tým že súčet kariet prekročí 21, potom je "cez" a prehráva aj v prípade, že aj krupiér pri svojej hre prekročí 21

Po tom, čo všetci hráči pri stole dohrajú svoje hry, začína hrať krupiér. Ten je pri svojom rozhodovaní obmedzený. Musí hrať (vziať ďalšiu kartu) dokiaľ súčet jeho kariet je menší ako 17. Akonáhle súčet jeho kariet je 17 a vyššie, musí ukončiť hru. Krupiér nemá možnosť zahlásiť ani "double" ani "split".

Ak krupiér prekročí 21, vyhrávajú všetci hráči, ktorý sami 21 neprekročili. Ak krupiér neprekročí hodnotu 21, vyhrávajú tí hráči, ktorí majú vyšší počet bodov. Všetky výhry sú vyplatené v pomere 1: 1. Hráči, ktorí majú rovnaký počet bodov ako krupiér, dostanú svoje stávky späť.

V rôznych kasínach sa môžu pravidlá v niektorých detailoch líšiť. Je dobré pred hrou naštudovať miestne pravidlá. Niektoré najčastejšie ustanovenia sú:

 • Iba jedna karta na rozdelené eso: Ak hráč hrá "split" s dvomi esami, vydá krupiér na každé eso iba jednu kartu a hra končí. Eso sa preto vždy počíta za 11.
 • Viacnásobný split: Ak hráč rozdelí hru na dve karty a v nasledujúcom ťahu dostane opäť kartu rovnakej hodnoty, môže v splite pokračovať, tzn. hra sa rozdelí na tri samostatné hry
 • Obmedzenie double: Zdvojnásobenie hry je povolené len pri určitej kombinácii kariet (napríklad iba pri súčte 9, 10 alebo 11)
 • Double po split: Zdvojnásobenie hry nemusí byť povolené v prípade, že sa hrá rozdelená hra.
 • Zákaz split na desiatku: Hráč nesmie rozdeliť hru na dve desiatkové karty (napr. Jack a Queen). Je to akási ochrana hráča, pretože 20 je zvyčajne veľmi dobrá hodnota, ktorú sa neodporúča rozdeľovať.

Špecializované termíny

Black Jack

Ak sa hráč zastaví v okamihu, kedy má dve karty, ktoré sú kombináciou esa a akejkoľvek karty s hodnotou 10 má black jack. Stáva sa automaticky víťazom (pokiaľ však krupiér tiež nemá black jack, potom končí hra nerozhodne). Hráč dostane vyplatené ako výhru 1,5 násobok svojej stávky.

Stand off

To je situácia, kedy po ukončení hry má hráč rovnaký súčet ako krupiér. Hra končí remízou. Nikto neprehral ani nevyhral. Krupiér stávku vráti a je možné ju použiť do ďalšej hry.

Double

Ak je počiatočná kombinácia kariet pre hráčov výhodná, je možné zdvojnásobiť stávku. Krupiér vydá hráčovi len jednu ďalšiu kartu a hra končí. Hra sa najčastejšie zdvojnásobuje v prípade, že má hráč v ruke súčet 9, 10 alebo 11.

Split

Ak má hráč prvé dve karty rovnakej hodnoty, môže zdvojnásobiť stávku a rozdeliť hru. Znamená to, že sa hrajú akoby dve samostatné hry. Ak príde tretia karta rovnakej hodnoty, je možné pokračovať v rozdeľovaní a hrať tretiu hru.

Ak sa rozdeľujú esá, krupiér na každé eso vydá len jednu ďalšiu kartu a hra končí. Ak hráč dostane na rozdelené eso desiatku, nepočíta sa výsledok ako black jack, ale iba ako 21.

Poistenie

Ak má krupiér ako prvú kartu eso je možné, že v ďalšom ťahu získa ako druhú kartu desiatku a docieli tak black jack. Proti tejto variante je možné sa poistiť. Na zvláštne pole pre poistenie (Insurance Pays 2:1) môže hráč staviť až polovicu svojej stávky. Ak krupiér skutočne docieli black jack, vyplatí stávku na poistenie v pomere 2:1. Pri maximálnom poistení tak hráč nemusí v konečnom súčte prehrať vôbec nič.

Pre hráčov, ktorí nepočítajú karty je poistenie nevýhodné. Normálne sú iba 4/13 kariet desiatky, čo by zodpovedalo poisťovaciemu pomeru 9 : 4 alebo 2,25: 1. Pretože ale poisťovací pomer je 2 : 1, poskytuje určitú výhodu krupiérovi.

Even money

Ak hráč docieli black jack a krupiér má ako prvú kartu eso, ponúka krupiér even money. Znamená to, že ponúka hráčovi okamžité vyplatenie výhry v pomere 1:1 (namiesto obvyklého pomeru 3: 2 pre black jack). V prípade, že hráč túto ponuku prijme, vyhne sa tak nebezpečenstvu, že tiež krupiér dosiahne black jack a hra skončí nerozhodne "stand off".

Ak hráč prijme ponuku even money, má to rovnaký efekt, akoby si kúpil poistenie proti black jacku krupiéra. Ak hráč nepočíta karty a nepozná skutočný pomer desiatok v hre je táto ponuka nevýhodná.

Základná stratégia

V blackjacku rozhoduje o ďalšom vývoji hry hráč svojou voľbou. Pri správnom postupe a vhodnej stratégii je možné znížiť výhodu kasína na menej ako jedno percento. Nasledujúca tabuľka obsahuje tzv. "základnú stratégiu". Je to súbor odporúčaní, ako hrať v závislosti na aktuálnej kombinácii kariet hráčov a karty krupiéra. V závislosti na počte balíčkov kariet v hre sa môžu odporúčania v niektorých detailoch líšiť.

Vaše karty Krupiérova karta
2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
Tvrdý súčet
17-20 S S S S S S S S S S
16 S S S S S H H SU SU SU
15 S S S S S H H H SU H
13-14 S S S S S H H H H H
12 H H S S S H H H H H
11 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H
10 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H H
9 H Dh Dh Dh Dh H H H H H
5-8 H H H H H H H H H H
Mäkký súčet
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
A,8 A,9 S S S S S S S S S S
A,7 S Ds Ds Ds Ds S S H H H
A,6 H Dh Dh Dh Dh H H H H H
A,4 A,5 H H Dh Dh Dh H H H H H
A,2 A,3 H H H Dh Dh H H H H H
Páry
  2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
A,A SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
10,10 S S S S S S S S S S
9,9 SP SP SP SP SP S SP SP S S
8,8 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
7,7 SP SP SP SP SP SP H H H H
6,6 SP SP SP SP SP H H H H H
5,5 Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh Dh H H
4,4 H H H SP SP H H H H H
2,2 3,3 SP SP SP SP SP SP H H H H

Uvedená tabuľka platí pre hry s 3 alebo viac balíčkami kariet, krupier stojí na mäkkých 17, double na akékoľvek dve karty, ďalší split je povolený.V slovenských kasínach sa hrá black jack so šiestimi balíčkami kariet po 52 kartách.

Kľúč:

 • S = Stand - stáť
 • H = Hit – vziať ďalšiu kartu
 • Dh = Double (pokiaľ nie je dovolený potom Hit) - zdvojnásobiť hru
 • Ds = Double (pokiaľ nie je dovolený, potom Stand)
 • SP = Split - rozdeliť hru
 • SU = Poistenie (pokiaľ nie je povolené, potom Hit)

Počítanie kariet

Základná stratégia poskytuje optimálne výsledky pre ľubovoľnú hernú situáciu z dlhodobého pohľadu a veľkého množstva odohraných hier. Z krátkodobého hľadiska ale existujú stratégie účinnejšie. Karty sú totiž postupne odoberané z balíka a stav tohto balíka sa po každej odobratej karte mení. Ak si hráč pamätá všetky karty, ktoré boli z balíka odobraté, je možné okamžitú hru prispôsobiť aktuálnemu stavu tak, aby to bolo pre hráčov výhodnejšie.

Počítanie kariet poskytuje dve základné výhody

 • hráč môže zvyšovať stávky, ak vie, že pravdepodobnosť výhry je väčšia. Napríklad, hráč môže zvyšovať stávky v okamihu, keď vie, že v balíku zostáva veľké množstvo desiatok a es v nádeji, že sa mu podarí dosiahnuť black jack.
 • hráč môže na základe informácií o stave balíka modifikovať základnú stratégiu. Napríklad, ak zostalo v balíku veľké množstvo desiatok, možno častejšie zdvojnásobovať hru, pretože viac desiatok zvyšuje možnosť dosiahnuť silné bodové ohodnotenie po obdržaní jedinej karty.

Pamätať si ťahané karty by bolo veľmi ťažké. Preto sa používajú rôzne početné metódy, ktoré umožňujú sledovať stav odohraných kariet. Hráč vykonáva iba jednoduché počtové výkony spoločne s tým, ako krupiér v hre ukazuje jednotlivé karty. Ten kto počíta karty musí počítať všetky karty, ktoré sú v priebehu hry ťahané. Nielen karty svoje, ale karty všetkých spoluhráčov i karty krupiéra.

V závislostiach na odchýlkach v pravidlách eliminuje počítanie kariet výhodu kasína takmer na nulu, u hry s viacerými balíčkami na menej ako jedno percento.

Počítanie kariet je legálna hráčska metóda a nie je ju možné pokladať za pokus švindlovať. Napriek tomu sa kasína proti tejto metóde bránia. Počítanie kariet býva často dôvodom k tomu, že je hráč z kasína vypovedaný. Krupiér takému hráčovi jednoducho odmietne rozdať karty. Preto každý hráč, ktorý používa túto metódu, musí dbať veľkej opatrnosti, aby sa pri stole neprezradil. Použitie elektronických a iných zariadení pre počítanie je zvyčajne nelegálne. Krupiér zvyčajne pozorne sleduje hráča pri stole a pomocou ľahkej nezáväznej spoločenskej konverzácie zisťuje, či hráči nevenujú všetku pozornosť iba ťahaným kartám.

Najlepšie online kasína, kde si môžeš blackjack zahrať.